Takaisin

Uhanalaisuusluokitus

Näillä sivuilla esitetyt lajien uhanalaisuusluokitukset seuraavat Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) uhanalaisuusluokitusta. Tässä luokituksessa lajit jaetaan eri luokkiin sen mukaan kuinka uhanalaisena IUCN niitä pitää.

Luokituksessa on 10 luokkaa, joista näillä sivuilla esiteltävät lajit sijoittuvat seuraaviin luokkiin:
Uhanalaisuusluokitus LC
Uhanalaisuusluokitus NT
Uhanalaisuusluokitus VU
Uhanalaisuusluokitus EN
Uhanalaisuusluokitus CR
Elinvoimainen
(LC, Least Concearn)
Silmälläpidettävä
(NT, Near Threatened)
Vaarantunut
(VU, Vulnerable)
Erittäin uhanalainen
(EN, Endangered)
Äärimmäisen uhanalainen
(CR, Critically Endangered)
Näillä sivuilla näille luokille käytettävä värikoodi (virheä, keltainen, punainen jne) on lisätty havainnollisuuden vuoksi.

Muut IUCN:n luokituksen luokat ovat:

 • Luonnosta hävinnyt (EW, Extict in the Wild)
 • Hävinnyt (RE, Regionally Extinct),
 • Puutteellisesti tunnettu (DD, Data Deficient)
 • Arvioimatta jätetty (NE, Not Evaluated)
  Luokkien tarkemmat selvityksen englanniksi löytyvät IUCN:n sivuilta.

  Lisätietoja maailman luonnonsuojeluliiton uhanalaisuusluokituksesta löytyy uhanalaisuusluokituksen virallisilta sivuilta osoitteesta www.iucnredlist.org.

 •  


  © 2005-2007 Niina & Joonas Gustafsson
  www.sammakkolampi.net/sammakkoelaimet
  Takaisin